Piękne życie - godność i czystość

Added 1 November 2014 by ks. Michał Muszyński

Bez poczucia godności trudno rozróżnić co jest dobre a co złe. Godność pozwala na piękne życie, w którym potrafimy zachować czystość. Szczególnie w relacji między kobietą a mężczyzną czystość jest konieczna, ponieważ dzięki niej stajemy się darem dla drugiego człowieka. Oprócz tego ważna jest komunikacja, zrozumienie i bliskość.W walce ze złem powinno się zacząć od siebie, a dopiero później można pomagać innym.


ks. Michał Muszyński

ks. Michał Muszyński

Eger

Misjonarz. Rektor seminarium w Eger na Węgrzech. Prowadził działalność duszpasterską w Warszawie przy kościele św. Anny.

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...