Nawrócenie i świadectwo

Added 26 January 2014 by o. Tomasz Nowak OP

Święty Paweł był pobożnym, przestrzegającym przykazań Żydem, ale dopiero spotkanie z Jezusem przemieniło zupełnie jego życie. Jaka jest różnica pomiędzy nawróceniem w Starym i w Nowym Testamencie? Dlaczego potrzebujemy świadectwa innych ludzi?


o. Tomasz Nowak OP

o. Tomasz Nowak OP

Łódź

Przeor dominikanów w Łodzi. Wykładowca homiletyki w Kolegium Dominikańskim w Krakowie.

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...