Chrześcijanin w świecie

Added 18 March 2015 by Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Starość to nie tylko emerytura, a wieku średniego nie wypełnia tylko kariera zawodowa. Co oznaczają naprawdę te okresy w życiu człowieka i jaką perspektywę wnosi chrześcijaństwo w patrzeniu na nie - opowiada o. Piotr Rostworowski.


Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Tyniec

Pokazujemy jak dzięki duchowości benedyktyńskiej wejść w głębszą relację z Bogiem

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...