Feminizm

Added 18 March 2015 by Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Mówi się, że anielica jest lepsza od anioła, a diablica gorsza od diabła- dlatego radzi się kobietom, aby w swoim życiu kierowały się raczej w stronę aniołów, niż w tą drugą. Od razu nasuwa się pytanie, po co dzielić? Przecież chcemy żyć poza podziałami. Jednak Pan Bóg, stwarzając świat, stworzył mężczyznę i kobietę.


Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Tyniec

Pokazujemy jak dzięki duchowości benedyktyńskiej wejść w głębszą relację z Bogiem

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...