Relacje w małżeństwie

Added 17 March 2015 by Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Ojciec Włodzimierz Zatorski wyjaśnia, jak zażegnać kryzys w małżeństwie. Wzajemne oddanie się małżonków buduje i wzmacnia relacje między nimi. To właśnie dar z siebie powoduje otwarcie się na drugiego człowieka, a także pozwala być sobą. Konflikty pojawiają się z reguły tylko wtedy, gdy skupiamy się wyłącznie na własnych odczuciach.


Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Tyniec

Pokazujemy jak dzięki duchowości benedyktyńskiej wejść w głębszą relację z Bogiem

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...