Marzysz o tym, by być kochanym (kochaną) bez lęku?

Added 12 January 2017 by o. Michał Legan OSPPE

"(...) zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony»". Dotykanie trędowatego to dowód największej odwagi, a przede wszystkim największej miłości. Jezus ma tę miłość - i ma ją do Ciebie.


Komentarz do Ewangelii na co dzień. Przeczytaj: Mk 1,40-45.
Czwartek, I Tydzień zwykły


o. Michał Legan OSPPE

o. Michał Legan OSPPE

Częstochowa

Paulin, wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...