#WieczornyPaciorek - Ignacjański Rachunek Sumienia [Znajdź chwilę ciszy i pomódl się dziś wieczorem!]

Added 11 January 2017 by Jezuici

Propozycja wieczornej modlitwy on-line z jezuitami w ramach Ignacjańskiego Rachunku Sumienia. Chodzi o spotkanie z Panem Bogiem, który pragnie spotkania z nami. Jak Pan Bóg może mówić do nas? Jak rozpoznać Jego głos pośród codzienności? Te wieczorne spotkania mają służyć temu, by nauczyć się rozpoznawać Jego głos.


0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...