Jak praktykować modlitwę Jezusową? Kilka praktycznych wskazówek...

Added 11 January 2017 by Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

„Żeby praktykować modlitwę Jezusową, wystarczy zacząć się modlić” – tym stwierdzeniem swoją krótką konferencję o modlitwie rozpoczyna o. Szymon Hiżycki, opat tynieckiego klasztoru. Ojciec Szymon od miesięcy prowadzi weekendowe spotkania poświęcone temu nurtowi życia duchowego – są to rekolekcje „Oddychać Imieniem”, w ramach których uczestnicy przyswajają sobie podstawowe zasady modlitwy Jezusowej. Chcielibyśmy, aby każdy z opactwa tynieckiego wyjeżdżał z przekonaniem, iż duchowa głębia tradycji chrześcijańskiego Wschodu jest dostępna dla wszystkich.

"Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie" - http://goo.gl/aT6W3q
niezbędnik do praktyki - http://tyniec.com.pl/47-modlitwa-jezusowa

W tym duchu mówi o. Hiżycki, wskazując jednak na pewne bazowe warunki rozwoju życia modlitwy. Kluczowe znaczenie ma wytrwałość: wejście w nurt modlitwy wymaga konsekwencji. Warto wyznaczyć sobie racjonale ramy praktyki modlitewnej, znajdując czas na wyciszenie rano i wieczorem, a następnie wiernie trwać przy przyjętym planie. Owe chwile cichej modlitwy wezwaniem „Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną” są zaczynem; ostatecznie słowa skierowane do Chrystusa mają zstąpić do naszego serca i zawsze w nim pozostawać.

pozdrawiamy
Redakcja PSPO
http://www.ps-po.pl


Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Tyniec

Pokazujemy jak dzięki duchowości benedyktyńskiej wejść w głębszą relację z Bogiem

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...