Tak niewiele ludzie potrzebują, by być szczęśliwi

Added 11 January 2017 by o. Michał Legan OSPPE

"On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę". Wystarczyło, by do niej podszedł, okazał swoją uwagę, czułość.


Komentarz do Ewangelii na co dzień. Przeczytaj: Mk 1,29-39.
Środa, I Tydzień zwykły


o. Michał Legan OSPPE

o. Michał Legan OSPPE

Częstochowa

Paulin, wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...