Czy pozwalasz Bogu działać w swoim życiu?

Added 7 January 2017 by Dom Józefa

"Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego". Pan Jezus opuścił Nazaret, bo tam został odrzucony przez swoich rodaków. To powinno dać nam do myślenia... Bóg dał nam tak dużą wolność, że możemy ograniczyć Jego działanie w naszym życiu poprzez odrzucenie Go...


Komentarz do Ewangelii na co dzień. Przeczytaj: Mt 4,12-17.23-25.
Sobota, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim
ks. Antoni Klimek, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Liskowie


Dom Józefa

Dom Józefa

Kalisz

telewizja internetowa

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...