Wielka nadzieja dla tych, którzy stracili dziecko [Komentarz do Ewangelii na 28 grudnia]

Added 28 December 2016 by Dom Józefa

Każdy jest kochany przez Boga - od początku swojego istnienia.
Początek naszego istnienia to moment, gdy otrzymujemy niepojęty dar - dar duszy. To jest wielka nadzieja dla tych, którzy stracili swoje ukochane maleństwa. One wszystkie żyją, są przed Bogiem i czekają na swoich bliskich

Komentarz do Ewangelii na co dzień, 28 grudnia 2016. Przeczytaj: Mt 2,13-18.
Święto Świętych Młodzianków [Oktawa Bożego Narodzenia]
ks. Tomasz Lenczewski, dyrektor Instytutu Teologicznego Diecezji Kaliskiej przy Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego


Dom Józefa

Dom Józefa

Kalisz

telewizja internetowa

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...