Jesteś głodny Jego miłości?

Added 22 December 2016 by Dom Józefa

Maryja wychwala Boga wszechmocnego, miłosiernego, świętego. Aby móc doświadczyć wszechmocy Boga, trzeba być głodnym, pokornym, mieć w sercu bojaźń Bożą.


Komentarz do Ewangelii na co dzień, 22 grudnia 2016. Przeczytaj: Łk 1,46-56.
Czwartek IV Tydzień Adwentu
ks. Marcin Załężny


Dom Józefa

Dom Józefa

Kalisz

telewizja internetowa

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...