Czy mam prawo mieć wątpliwości?

Added 20 December 2016 by o. Michał Legan OSPPE

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?». Czasem bardzo oskarżamy się o wątpliwości, boimy się do nich przyznać. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że Maryja zanim powiedziała Bogu "Tak", wyraziła swoje wątpliwości.


Komentarz do Ewangelii na co dzień, 20 grudnia 2016 r. Przeczytaj: Łk 1,26-38.
Wtorek IV Tydzień Adwentu


o. Michał Legan OSPPE

o. Michał Legan OSPPE

Częstochowa

Paulin, wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...