Chrystus uzdrawia od środka

Added 14 December 2016 by Dom Józefa

"Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?" - to pytanie zadaje Jan Chrzciciel Jezusowi, zadaje je w imieniu i dla swoich uczniów. A On - pokazuje chorych, których uzdrowił, dolegliwości, które przeminęły, złe duchy, które zostały wyrzucone. Być człowiekiem wiary to po prostu spotkać Chrystusa i zobaczyć, że On naprawdę działa.


Komentarz do Ewangelii na co dzień. Przeczytaj: Łk 7,18b-23.
Środa III Tydzień Adwentu
ks. Piotr Machała, Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu


Dom Józefa

Dom Józefa

Kalisz

telewizja internetowa

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...